Open-uri20130225-12897-wk2g8j?1361761922

Female Nga

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


"Hạnh phúc không phải là vớt lên được cái gì từ dòng nước, mà chính là quăng xuống bớt để dòng nước cuốn trôi đi..."

Work and Education:

  • PTTH Trần Hưng Đạo - Phan Thiết - Bình Thuận

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.