Stringio

Female Alice

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • Foreign Trade University · Class of 2014
  • FTU2
  • Đại học Ngoại thương Tp.HCM
  • THPT Nguyễn Thượng Hiền
  • Nguyen Thuong Hien High School
  • Đại học ngoại thương - FTU

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.