Open-uri20130222-13579-opg0o6?1361522947

Female Jenny

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Điều quan trọng không phải là vị trí ta đang đứng mà là hướng ta đang đi...

Work and Education:

  • BEL International Logistics Limited · Sales Executive · Dec 2011 to present

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.