Stringio

Male Tak

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, 中文, Español, Tiếng Việt, Français, 한국어, 日本語


Work and Education:

  • University of Economics, Ho Chi Minh City · Class of 2010
  • Bac Lieu Specialize · Class of 2007
  • THPT Chuyen Bac Lieu · Class of 2007
  • dai hoc kinh te tphcm
  • THPT Chuyên Bạc Liêu
  • Đại học Kinh tế TPHCM
  • University of Economics, Ho Chi Minh City

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.