Stringio

Male Đức

Fb_verified

Profile

Language:


like chocopie
ᴆỨʗ ᶰῈ

Work and Education:

  • Saigon Hotpot · present to present
  • Foreign Trade University - FTU · Class of 2011
  • Ngoại Thương TPHCM · Class of 2011
  • Đại học ngoại thương - FTU · Class of 2011
  • Foreign Trade University HCMC
  • THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai
  • Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai
  • THPT chuyên Hùng Vương

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.