Stringio

Male Tony

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Mỗi người chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình. phải nhận ra những giá trị đó.

Work and Education:

  • Angel In Us Coffee · Nov 2010 to Jun 2011
  • Hutech · Class of 2013
  • Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai · Class of 2009

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.