Stringio

Male To

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt


“Thời gian của bạn có hạn, do đó, đừng nên lãng phí nó vì cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt bởi những giáo điều, đó là sống vì những suy nghĩ của người khác. Đừng để tiếng ồn của các ý kiến khác làm lấn át đi tiếng nói của chính bạn. Và điều quan trọng nhất, có can đảm để sống theo trái tim và trực giác của chính mình. Chính trái tim và trực giác mới là thứ biết được bạn muốn gì và bạn sẽ trở thành thế nào. Mọi thứ còn lại, chỉ là thứ yếu”

Work and Education:

  • Cienco 6 · Chief Engineer · Ho Chi Minh City, Vietnam · Nov 2012 to present
  • ATA Architects · Team Leader · Ho Chi Minh City, Vietnam · Jan 2012 to present
  • Ceo at TDD Company · CEO · Ho Chi Minh City, Vietnam · Dec 2009 to present
  • tedi south · Designer · Oct 2007 to present
  • CHUYEN BAN DUC PHO 1 · Class of 2001

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.