Stringio

Male Hưng

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, 中文


THÔNG MINH nhưng CHẬM HIỂU!!! Dzui tính!!!

Work and Education:

  • Friendly Booking Co., Ltd · Biên tập viên · present to present
  • ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn HCM · Class of 2014
  • Nguyen Tat Thanh · Class of 2012
  • Nguyễn Tất Thành · Class of 2009
  • THPT Nguyễn Thị Diệu · Class of 2006
  • Nguyen Tat Thanh
  • Nguyen Thi Dieu
  • Đại Học Nguyễn Tất Thành
  • Đại học chất lượng cao-vượt hành tinh-xuyên qua dải ngân hà NTT

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.