Stringio

Female Anna

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


"Hãy nhảy như không có ai nhìn bạn --**-- Hãy hát như không có ai nghe bạn --**-- Hãy yêu như chưa từng bị tổn thương và hãy sống như không còn có ngày mai"

Mix of a child and an adult

Work and Education:

  • Talentnet Corporation · present to present
  • University of Economics HCMC · Class of 2009
  • FT1-UEH

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.