Stringio

Female Hao

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM · Class of 2012
  • THPT Phan Bội Châu
  • Phan Boi Chau High School
  • Universidade Estadual de Londrina

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.