Stringio

Female Kim

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English, Français


Tính cách của 1 Bạch Dương.
Thích ăn vặt, nghe nhạc, đọc sách, du lịch, làm đồ handmade.
Không thích nói nhiều, khuyến khích nói ngắn gọn, cô đọng, súc tích hết mức có thể ^^
Nhìn vậy nhưng chưa chắc là vậy, nhưng nhiều khi có thể như vậy :P

Work and Education:

  • Thái Hà Books · Coaching Assistant · present to present
  • CLB Kỹ Năng Sống · present to present
  • Phan Bội Châu · Class of 2011
  • HCMC University of Pedagogy · Class of 2011
  • Phan Boi Chau High School

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.