Open-uri20130219-929-10eoo2p?1361204693

Female Tôn

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


hơi khó hiểu, buồn vui thất thường, hết lòng vì bạn bè nếu như bạn bè chơi tốt... mới nhìn thì thấy khó gần nhưng khi wen rùi thì .... ;))

Work and Education:

  • MegaStar Cineplex Vietnam · Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam · present to present
  • Institute of American Education · Class of 2014
  • VATC - Vietnamese American Training College · Class of 2013
  • THPT Marie Curie
  • THCS Minh Duc
  • Marie Curie High School

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.