Stringio

Female Julie

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Just Smile

Work and Education:

  • Van Lang University · Class of 2007
  • THPT Tân CHâu- AG · Class of 2004
  • dai hoc van lang
  • Đại Học Dân Lập Văn Lang
  • ĐH Văn Lang (Vanlang University)
  • Van Lang University

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.