Stringio

Female Thanh Thanh

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


everything is not what it seems!! ;)

Work and Education:

  • Quốc Học Huế
  • Trường Quốc Học - Huế
  • UEL - VNU HCM
  • Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM
  • ĐH Kinh tế - Luật (UEL)
  • University of Economics and Law

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.