Stringio

Female Thư

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Work and Education:

  • Aiesec FTU HCMC · Outgoing Exchange Global Internship Program · Oct 2012 to present
  • OCP Việt Nam · Oct 2012 to present
  • Trung Học Phổ Thông Đinh Tiên Hoàng Thành Phố Vũng Tàu · Class of 2010
  • Foreign Trade University HCMC

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.