Stringio

Male Trung

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, 한국어, 日本語


hiền lành, hòa đồng, tốt bụng, năng động, vui vẻ ....

Work and Education:

  • YMCA Vietnam · Volunteer Teacher · present to present
  • INDOCHINA COLLEGE · Class of 2010
  • The International University Lahore · Class of 2010
  • Nguyễn Thái Bình High School · Class of 2007

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.