Open-uri20130218-2977-chhkib?1361175668

Female Quach

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Bao nhiêu là đủ trong đời sống
Giàu tự tâm, khó cũng tự tâm
Làm sao biết đủ cho khỏi thiếu
Làm sao thấy thừa cho an tâm

Work and Education:

  • Food Photography freelancer · Freelancer/Own · Ho Chi Minh City, Vietnam · Jan 2010 to present
  • Photographer/Graphic Designer · Freelance Designer · Ho Chi Minh City, Vietnam · Jan 2009 to present

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.