Open-uri20130218-1917-4a5mgw?1361174710

Female Linh

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Mo^t chu't diu dang of con ga'i,1 chut nga^y ngo^ of con ni't,1 chu't manh me~ of con trai=>do' la` e,nhok tiamo

Cuộc sống là cố gắng là k chấp nhận

Work and Education:

  • Vegas, United States
  • THPT Thống Nhất A
  • Thong Nhat A
  • VATC - Vietnamese American Training College
  • VATC

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.