Stringio

Male Ivan

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: 中文


...Một ngày em đến mang theo hy vọng, để chiếc lá không còn cô đơn...

Work and Education:

  • Save the Children · Project Assistant · Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam
  • The Open University

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.