Stringio

Male O'Brian

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


ngoan, hiền nhưng ít có biết nghe..mẹ hay nói dzị..!!!

"Sự bình tĩnh giải quyết được rất nhiều vấn đề."


Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.