Stringio

Male Mưa

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English


:)

Work and Education:

  • Đội Công Tác Xã Hội - Học Viện Hàng Không Việt Nam
  • THPT số 1 Mộ Đức · Class of 2009
  • Vietnam Aviation Academy · Class of 2009
  • Viện Trao đổi Văn hoá với Pháp Idecaf

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.