Open-uri20130218-13122-d73j6n?1361164119

Male Đạt

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Đừng quá sống theo cảm giác mà hãy sống theo lí trí và con tim của bạn!

Work and Education:

  • Vietnam National University HCM city- University of Social Sciences and Humanities · Class of 2013
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân văn · Class of 2013
  • THPT Chuyên Lý Tự Trọng · Class of 2009
  • USSH HCM
  • KHXH&NV

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.