Open-uri20130218-8106-tt66vb?1361157482

Male Ivan

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Đẹp trai, vui tính, nhà giàu, thông minh, giỏi võ.

Work and Education:

  • KFC Vietnam · Window Clerk · Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Hanoi – Amsterdam High School

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.