Stringio

Female Thượng

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English, 日本語, 中文


Chủ nghĩa cá nhân :)
KHông có bất cứ giới hạn nào ngoài giới hạn do tôi tự đặt ra :)

Work and Education:

  • Cosplay VN · present to present
  • Metal Head

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.