Stringio

Male Tran

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • vietnamese gangsta · present to present
  • Hieu Hung com · Director Trainee
  • Trường THPT Gia Định
  • THCS Trương Công Định
  • RMIT International University, Vietnam

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.