Stringio

Male Khanh

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt


Work and Education:

  • Quang Ngai · Tu Tại Gia · Quang Nam, Quang Nam-Da Nang, Vietnam · Jan 1994 to present · Chẳng biết tu ra sao mà toàn ăn đậu phụ chấm mắm
  • Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
  • Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng · Class of 2012
  • Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.