Stringio

Female Đỗ

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Tin vào sự thần kì của giáo dục có thể giúp con người vượt qua mọi nghịch cảnh.

"Life has only one end-so dull
I wish you many beginnings, like a dream"
(David Baringner)

Work and Education:

  • Bùi Thị Xuân
  • Vo Truong Toan THCS
  • RMIT International University, Vietnam
  • RMIT Vietnam

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.