Open-uri20121115-10289-191s97b?1352985130

Female Yen

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English, Русский


Đời đổi thay vô thường....cant trust anyone including me...

đam mê nhạc dance và tốc độ...

Work and Education:

  • Đại học sư phạm TPHCM · Class of 2012
  • Pushkin State Russian Language Institute · Class of 2009
  • Hung Vuong High School · Class of 2007
  • Хошиминский педагогический институт, факультет русского языка
  • Su Pham Tp.HCM
  • HCMC University of Pedagogy
  • Ho Chi Minh City University of Pedagogy
  • Ho Chi Minh University of Pedagogy
  • ĐH Sư phạm TP.HCM

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.