Stringio

Female Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền... Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến...

Work and Education:

  • Du Học Thế Hệ Mới (New Generation) · Admin · Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam · present to present · Tư vấn du lịch Mỹ
  • open universuty · Class of 2000
  • THCS Bàn Cờ
  • Le Hong Phong High School

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.