Stringio

Female Nguyễn

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • Đồng Hành Ước Mơ · Ho Chi Minh City, Vietnam · present to present
  • THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định
  • Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh - Ho Chi Minh City University of Law

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.