Stringio

Female Vương

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Quá nửa đời này ta đã sống với niền tin
Rồi tháng ngày còn lại cặm cụi đi chứng minh niền tin kia là giả dối
Yêu thương rốt cuộc cũng chỉ là 1 hành trình cô đơn và nông nổi
Tự mình chọn lựa và tự mình chối từ lúc không còn yếu đuối
Dù biết không thể không bắt đầu!.

Work and Education:

  • Face Asia · Nhân viên qèn · present to present
  • Ho Chi Minh City Open University

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.