Open-uri20121114-30849-yeqpy2?1352874077

Female Tu Di

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Français


khi cánh cửa này đóng lại thì lập tức cánh cửa khác lại mở rachỉ là một con cá sấu thích đẹp

Work and Education:

  • Acer Việt Nam · CSD Acer · Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam · Sep 2011 to present
  • Ngan hang A Chau
  • THPT Nguyễn Công Trứ
  • Nguyễn Công Trứ

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.