Stringio

Female Annie

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt


maybe good maybe bad...it's up to your opinion...i don't care...'cuz i know who i am...
Mê trai đẹp không là cái tội
Mê đồ ăn thì càng không thể là tội
Thế nên cuộc đời fan-g luôn đầy niềm vui và lẻ tẻ nổi buồn....~^^~ Vì đó là cuộc sống !!!

Work and Education:

  • Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh · Class of 2014
  • Nguyễn Công Trứ · Class of 2007

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.