Open-uri20121114-24850-1m0tksf?1352827126

Female Elsie

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • Liên chi hội Sinh học - ĐH KHTN
  • Tran Dai Nghia High School · Class of 2009
  • DH KHTN HCM · Class of 2009
  • University of Sciene, Viet Nam National University, Ho Chi Minh City
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh
  • Ho Chi Minh City University of Science

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.