Stringio

Female Sptm

Bangkok, Thailand

Fb_verified

Profile

Language: English, 日本語, ภาษาไทย


ชีวิตมี 2 ด้านเสมอ
The life has 2 sides always.

วันนี้เราอาจเสียนํ้าตา แต่มันไม่ได้เป็นวันนี้ทุกๆวัน
Today, I may be have some tear but today is not everyday.

บางทีการที่เราโดนทำร้ายไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นฝ่ายรับเสมอไป
Perhaps, I were harm from somebody that it's not mean I have to obtain it for good.

ความสัมพันธ์ทุกอย่างมีระยะเวลาของ มัน
Every relations has time-life it owns

มันสั้นทั้งความสัมพันธ์แบบ คนรัก เพื่อน ยกเว้นคือพ่อแม่ ที่ยกไว้สูงสุด
Which it has short time, whole beloved,valued friend except the parent's relationship are the best special.

คนบางคนชอบทำตาม ความฝัน
Somebody likes to make dream come true.

คนบางคนชอบทำตามคนอื่นเพื่อไม่ให้ตัวเองเผชิญความโหดร้าย เจ็บปวดรุนแรง
Somebody likes to imitated acting same as anybody in order that prevents yourselves from ruthlessness.

คนบางคนชอบยุแยง ให้คนทำร้ายกันแต่ลืมหันมองตัวเองว่าที่จริง
Somebody often incites in order to individual oppresses each other.

เค้ากำลังเปิดช่องให้ความชั่วเข้าไปสะสม เวลารอวันเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง
So that person was collecting the sin until changed life forever.

ที่สุดแล้วการได้เรียนรู้ชีวิต ทำผิดพลาดบ้างแต่ความผิดนั้นไม่ได้ทำร้ายใคร
Finally, to make experiences,and sometimes to make mistake that is not making hurt to whoever.

จะช่วยทำให้เรามองเห็น หนทางข้างหน้าว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือยังไงดี
It'll help to make acknowledging, "how to do should be survived following life time".

หลายๆสิ่งสอนให้เราระวังตัวมากขึ้น คนที่คิดว่าจะดีกับเราที่สุดข้างนอกบ้านนั้น
Many things taught us as bewaring more. The good appearance man who make the best thing that

มันไม่มีอยู่จริง เพื่อนที่เราคิดว่าเค้าดีที่สุดกับเรา ก็ยังไม่ใช่อยู่ดี
it has not real. However,the best friend has not been with us yet.

คนบางคนเป็นเพื่อนที่แค่คุยได้ แต่ความสัมพันธ์นั้นมันเปราะบาง
Somebody is able to chatted friend but an association can breakable.

อาจเสื่อมสลายได้แค่คำพูด ว่ากล่าวเพียงไม่กี่ถ้อยคำ
It might be able to gradually disappear with a few blaming.

ในขณะที่เป็นเวลาจวนเจียนริบหรี่ของคนๆนึง อาจเป็นขณะเดียวกันกับที่คนๆนึง
While someone's nearly die, at the same time ,

หรือหลายๆคนกำลัง รู้สึกโกรธและด่าเราในใจว่าเรามัวทำอะไรอยู่
anybody's else may be make angry feelling to somebody that what he's doing as possible.

โลกนี้ซับซ้อนและยากเกินกว่าเข้าใจมากขึ้นทุกวัน
The combination of society's commonly so complicated and so difficulted much more than this.

เราไม่อาจตอบคำถามของคนทุกๆคนได้หมดแต่ก็ไม่สมควร โกหกและปิดบัง
I cannot answer every doubt as clearly to everbody, nevertheless it's not lie and cover up them.

ไม่ใช่ความเถรตรง แต่ควรเลือกที่พอดีกับเหตุการณ์ อาจตอบว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดได้ยาก
It's not honesty but should choose as properly with an occurrence. Maybe it's right or wrong answering as difficultly

ก่อนหน้านี้ทุกวันอาจจะสนใจว่ามีคนรักเรากี่คน แต่ณ. วันนี้ถึงแม่้ไม่มีใครซักคนก็ต้องตอบคำถามตัวเอง ว่าเกิดอะไรกับเรา และเราจะอยู่ร่วมในสังคมอย่างไรให้พอดี อย่างพอเพียงไปเรื่อยๆ ให้นานที่สุด
Previously daily,I might be interested in "how many people were felt love me".
Although today I don't have someone,I have to reply "what happen to me" now.
Anyway, how I will precisely coexist in same society with enough as long time.

Work and Education:

  • Essilor · Industrial Engineer · present to present
  • KMUTT · Class of 2011
  • King Mongkut's University of Technology Thonburi · Class of 2011
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี · Class of 2004
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรบ.) : Dhonburi Rajabhat University (DRU) · Class of 2000
  • siam institute of technology · Class of 1999

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.