Open-uri20130219-11709-m21znk?1361251556

Female

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English, Français


...

Work and Education:

  • ĐH KINH TẾ · Class of 2014
  • UEH · Class of 2014
  • NTMK · Class of 2010
  • miki · Class of 2007
  • Đại học Kinh tế TPHCM
  • Kanh Tàu Hũ Có Me- 003 [K36]
  • University of Economics, Ho Chi Minh City
  • THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP. HCM
  • UEH

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.