Stringio

Male Ju

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt


Hãy sống như ngày mai không còn tồn tại :)

Work and Education:

  • xanterra parks and resorts · Mawisk North's GRA · Grand Canyon Village, Arizona · Jul 2010 to Oct 2010
  • Bui Thi Xuan
  • THPT Bùi Thị Xuân
  • TDT uni

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.