Stringio

Female Kimtrang

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Thế giới nhìn nhận con người theo thực tại hiện có của họ- tôi nhìn họ theo những gì họ có thể trở thành...

Work and Education:

  • Vietnam Aviation Academy · Class of 2012
  • THPT Phan Bội Châu · Class of 2008
  • Phan Boi Chau High School

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.