Open-uri20121112-4252-1w70imd?1352715854

Female Úù

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Bánh Ú Bụ Bẫm ;")

Work and Education:

  • THPT Tân Trụ · Class of 2010
  • ĐH Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.