Stringio

Male

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: English, Tiếng Việt


Biến bình thường thành bất thường
Biến bất thường thành cá biệt
Biến cá biệt thành đặc biệt
Biến đặc biệt thành những điều bình thường!

Work and Education:

  • Marketing K36 · Marketing · Ho Chi Minh City, Vietnam · Jan 2011 to present
  • Oh! MyRadio · Ho Chi Minh City, Vietnam · Jan 2011 to present · MC Upin
  • Master's Coffee · Marketing Manager · Ho Chi Minh City, Vietnam · present to present
  • S Communications · Member · Jan 2010 to Jan 2014 · MC radio, MC event. -Scoms -KTX 135A -HR -Sife -UEH -HSV HCM -Mar Group
  • THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.