Stringio

Male Khiem

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Work and Education:

  • phổ thông KIÊN LƯƠNG
  • THPT Kien Luong
  • nguyen khuyen
  • Học viện Hàng không Việt Nam - Vietnam Aviation Academy

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.