Open-uri20121112-13309-1tum6nt?1352647104

Male Lê Minh

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


Work and Education:

  • Pizza Hut VN · Field Trainer (Chuyên Viên Đào Tạo) · present to present
  • VUS Anh Văn Hội Việt Mỹ · Class of 2008
  • ĐH Tài chính - Marketing

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.