Open-uri20121111-8204-gx7v97?1352643612

Male Hien

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Hiển-hee, hiện đang học Quan hệ toàn cầu ở HuFlit University !

Là một người sống tình cảm, đôi lúc hơi khó hiểu và cực kỳ phức tạp !

Ít người có thể hiểu, trừ một số người hiểu thì khác rồi !

Nói chung cũng cực kỳ khó lòng nhé !

Đối với mình việc trở thành bạn của nhau thì rất dễ,nhưng cái khó ổ chỗ là làm thế nào để giữ tình bạn ấy càng thêm bền chặt theo thời gian thì là một câu chuyện khác !

That's all ! <3<3<3

Work and Education:

  • Huflit · present to present
  • University Student · present to present · university student
  • Huflit University · Class of 2015
  • HUFLIT

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.