Stringio

Female Silver

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Những trang giấy cháy bao giờ cũng là những điều không còn gì để nếu kéo...

Work and Education:

  • SHTP Training · Nov 2010 to Mar 2011
  • Saigon Hi-Tech Park Training Center · Nov 2010 to Mar 2011
  • Vietnam National University - HCMC University of Social Sciences Humanities
  • Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.