Open-uri20121110-28254-7j9vqs?1352473779

Female Hai Lien

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt


Work and Education:

  • Foreign Trade University · Class of 2004
  • THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt · Class of 2002
  • Lam Son High School · Class of 1999
  • Tiểu Học Lê Lợi · Class of 1993
  • Thang Long gifted highscool
  • FTU

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.