Stringio

Female Tho

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


bất thường, không đoán trước được, dễ nhớ mau quên

Work and Education:

  • Worldwide Orphans Foundation (WWO)
  • Social Work · present to present
  • Tran Dai Nghia High School · Class of 2005
  • TĐN high school 4 the gifted
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.