Stringio

Male Việt

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt, English


My life is a maze, my love is a riddle

Work and Education:

  • Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn (Le Quy Don High School)
  • Van Lang University (VLU) - Đại học Văn Lang

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.