Stringio

Female Huynh

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


nhiều khi chỉ muốn làm cơn gió không hình dạng mà tự do giữ cuộc đời...

Work and Education:

  • BELL UEH · present to present
  • Truong Dai Hoc Kinh Te TPHCM · Class of 2011
  • PTNK · Class of 2008
  • High School for the Gifted - Vietnam National University
  • Phổ Thông Năng Khiếu
  • Trường Tiểu Học Hoàng Diệu (33 Kp3 Lê Văn Chí)
  • Hoa Lu Junior High 04
  • ThCS Hoa Lư
  • DH Kinh Te TPHCM

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.