Stringio

Female Heo

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language: Tiếng Việt


Ai ghét mình.. Mình làm cho ghét hơn <3 =))

Work and Education:

  • Tour Guiding
  • Đại học Hoa Sen · Class of 2011
  • Hoa Sen University · Class of 2011
  • THPT Dien Hong · Class of 2008
  • Dai Hoc Hoa Sen

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.