Open-uri20121107-31781-17u4igp?1352281884

Male Nhan

Ho Chi Minh City, Vietnam

Fb_verified

Profile

Language:


Âm thầm nhớ
Âm thầm thương
Âm thầm bàn tán
Và âm thầm chuyển đối tượng
Sự âm thầm lúc nào cũng gợi lên nỗi đau âm ỉ trong bạn...Những yêu thương đã qua sẽ chẳng thể quên!

Work and Education:

  • Học Viện Hàng Không Việt Nam
  • Cấp 3 Kon Tum
  • THPT KON TUM
  • NLU
  • Nong Lam University
  • Awake Your Power

Copyright© Donuts Bangkok, co. ltd. All rights Reserved.